Bookmark and Share

VC OSH ČMS Uherské Hradiště 2005

Vydáno dne 01. 03. 2005 (3876 x přečteno)

Blíží se nám další ročník Velké ceny OSH ČMS UH. Hradiště a to v pořadí již XVII.. První soutěž nového ročníku se uskuteční jako tradičně v Kunovicích na Bělince a to 24.4.2005 od 10hod. Každé družstvo které chce být zařazeno do \" VC OSH ČMS UH \" musí zaplatit startovné ve výši 200Kč poštovní poukázkou nebo osobně na OSH UH. Hradiště. Uzávěrka přihlášek bude před startem první soutěže VC OSH ČMS UH a to 24.dubna 2004 - Putovní pohár Kunovic.


Letos je do VC OSH ČMS UH zařazeno 10. soutěží, přibyla nám soutěž v Březolupecha a odpadla v Záhorovicích která už se loni nekonala(byla odvolána během ročníku). Pravidla i bodování VC OSH ČMS UH zůstávají stejná jako v roce předchozím. V nadcházejícím roce se dají opět čekat urputné boje o špicu ligy a tak se máme na prvním závodě opět na co těšit. Okresni družstva jsou stále více vyrovnaná a tak se daji čekat souboje na špici v podání družstev Vésky, Částkov, Kněžpole a lonšti obhájci z  Mistřic kteří ale hodně letos zamýchali sestavou. K těmto družstvům se snad připojí i další početná skupina mančaftů ať už okersních tak taky mimo okersních

Pravidla \" VC OSH ČMS UH \"  vycházejí s pravidel požárního sportu a místních ůprav. Hodnocení jednotlívých pohárových souteží se bude provádět následovně : 1.místo = 15budů, 2 = 12b, 3 = 10b, 4 = 8b, 5 = 6b, 6 = 5b, 7 = 4b, 8 = 3b, 9 = 2b, 10 = 1b, 11..... = 0b. V případě docílení stejného času dvou družstev v požárním útoku bude přidělen i stejný počet bodů. Pokud dosáhne několik družstev stejného počtu bodů v konečném součtu rozhodne o jejich pořadí větší počet vyšších umístnění. Všechny závody začínají v 14:00hod kromě prvního závodu který má start v 10:00hod. A teď už něco málo z citace pravidel.

 • \" VC OSH ČMS UH \" je organizována pro všechna družstva mužů SDH ČMS okresu Uh. Hradiště. Soutěž bude rozšířena o kategorii ženy jen v případě, že se do soutěže přihlásí alespoň 7družstev žen.
 • Složení soutěžního družstva nemusí být totožné s družstvem startujícím v okrskovém kole, ale všichni členové družstva musí být členy SDH, za které v soutěži startují.
 • Každé družstvo které chce být zařazeno do \" VC OSH ČMS UH \" musí zaplatit startovné ve výši 200Kč poštovní poukázkou nebo osobně na OSH Uh. Hradiště. Uzávěrka přihlášek bude před startem první soutěže \" VC OSH ČMS UH \" a to 24.dubna 2005 \" Putovní pohár Kunovic \".
 • Družstvo, které se bude na jakékoliv soutěži chovat neukázněně(neúčast na nástupu, neupravenost) a nesportovně(zahození přilby,....), bude na této konkrétní soutěži diskvalifikováno.
 • Každá soutěž \" VC OSH ČMS UH \"  musí být provedena v souladu se Směrnicemi has.soutěži(pravidla Ps) a pravidly schválenými pro \" VC OSH ČMS UH \".
 • Požární stříikačka schváleneho druhu nebo odpovídající pravidlům Ps.
 • Výfukové potrubí musí procházet vývěvou a vyúsťovat na původním místě.
 • Sevice délky 2,5m bez tvarových podložek, se šroubením o průměru 110mm, minimální počet závitů na koncovkách je 2,5. Savice musí být po dokončení pokusu sešroubovány a rozpojí se na pokyn rozhodčího.
 • Sací koš s klapkou.
 • Rozdělovač s funkčními uzávěry.
 • Proudnice má každý vlastní, průměr výstřikové hubice 12,5-13,0mm. Proudnice se může dotýkat země.
 • Podložka pod savice při nabírání se může používat jen hladká a rovná o maximální tloušťce 10mm.
 • Hadice, jejich plošné měření šířky se provádí dle dodaného jednotného přípravku. Hadice C min.65 mm, hadice B min.100 mm, délka hadic 20m v toleranci +,-1m. Kontrola šíře hadic se provádí před položením hadic na základnu.
 • Výstroj soutěžících je jednotná ústroj přesahující kolena a ramena.
 • Obuv sportovní bez hřebů a špuntů. Opasek lehký a ochranná přilba, bez úpravy tvaru skořepiny.
 • Při stříkání do terčů nesmí žádný z členů družstva překročit čáru stříkaní, ani se této čáry dotýkat.
 • V případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny pouze v čase přípravy základny.
 • Žádný soutěžící nesmí startovat více jak v jednom družstvu. Vyjímka může být povolena, musí být ale schválena na poradě velitelů.
 • Doba na přípravu materiálu na základně je stanovena do 5.minut. Zjistí-li rozhodčí závadu na nářadí může ji družstvo v této době odstranit a v soutěži pokračovat.
 • Družstvo, u kterého budou zjištěny před startem úpravy v rozporu s pravidly, nesmí být připuštěno ke startu.
 • Soutěžní družstva zařazená do \" VC OSH ČMS UH \" , která se nezúčastní závěrečného vyhodnocení pohárové soutěže, nebudou bodově ohodnocena za tuto soutěž.
 • Družstvo, u kterého bude zjištěno závažné porušení pravidel při útoku nebo po jeho provedení, nebude hodnoceno.
 • Každý sbor SDH má možnost přihlásit do soutěže více než jedno družstvo.
 • Hodnocena budou jen ta družstva která mají ke dni uzávěrky přihlášek zaplaceny členské příspěvky na rok 2005
 • Účast ve \" VC OSH ČMS UH \" je na vlastní nebezpečí.Další články

VC Uherské Hradiště

  Skupiny článků