Bookmark and Share

VC OSH UH 2010

Vydáno dne 20. 04. 2010 (4137 x přečteno)

Rok se s rokem sešel a máme zde opět začátek nové sezony která nám odstartuje v neděli 25.4.2010 v 11:00hod v Kunovicích na Bělince.


Technické podmínky

  • k disciplíně požární útok:

§ hadice „B65“ délka min. 19 m, šířka ploché hadice 100 mm, tolerance – 2 mm (měřeno minimálně 1m od koncovky)

§ hadice „C42“ délka min. 19 m, šířka ploché hadice 65 mm, tolerance –2 mm (měřeno minimálně 1m od koncovky)
§ lze použít pojistky proti rozpojení hadic  
§ savice Æ110 mm délky 2,5 m ± 5 cm bez tvarových podložek (savice musí být po dokončení PÚ sešroubovány a rozpojí se na pokyn rozhodčích)
§ podložka pod savice při nabírání se může používat pouze hladká a rovná o max. tloušťce 10 mm
§ proudnice „C“ vlastní, průměr výstřikové hubice 12,5± 0,1mm Proudnice se může dotýkat země
§ sklopné terče(rozměr 500x500 mm s otvorem o průměru 50mm uprostřed, výška otvoru 1600 mm nad zemí; barva desky a středícího kruhu musí být ve vzájemném kontrastu tmavá deska-světlý středící kruh)
§ čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou, časomíra musí umožňovat měření minimálně na dvě desetinná místa. Umístění družstev se bude posuzovat podle dosaženého času, na dvě desetinná místa
§ požární motorová stříkačka PS12, PS 8, PS 8 Fires VPO a ostatní schváleného typu
§ přetlakový ventil B nastavený na maximální tlak 1,2 Mpa v dopravním vedení a příslušenství přetlakového ventilu pro odvedení vody z jeho odtoku ( přechod B/C , hadice C ). Nastavení přetlakového ventilu musí být zabezpečeno proti změně nastavených hodnot po celou dobu soutěže. Odváděcí hadice nesmí být překroucena ani zlomená
§ vzdálenost zubů půlspojek bude na základně na vzdálenost papíru
§ při stříkání do terčů nesmí žádný z členů družstva překročit čáru stříkání ani se této čáry dotýkat
§ nádrž na vodu musí být bez ostrých hran a vnitřek nádrže musí být bez překážek o které by se mohlo zachytit použité nářadí. Levá stěna nádrže z pohledu od základny musí být souběžná se středovou osou základny
§ přípravu materiálu na základně po uložení PS smí provádět pouze 7 soutěžících a 1 vedoucí družstva v obou kategoriích.
§ značky na dráze lze umísťovat pouze v přípravě na pokus a po pokusu musí být ihned odstraněny.
 
  • požární motorové stříkačky:
 
§ motorová stříkačka musí mít funkční uzávěry výtlačných hrdel „B“ dle výrobce čerpadla
§ motorová stříkačka musí mít funkční zpětnou klapku čerpadla dle schváleného typu čerpadla
§ motorová stříkačka PS 12 nemůže mít namontováno čerpadlo na vodu z mot. stříkačky P-PS 8 FIRES, výrobce VPO
§ není přípustné upravené ovládání karburátoru / dvojí páka plynu /
§ výfukové potrubí musí procházet vývěvou a vyúsťovat na původním místě, páku ovládání lze mít zajištěnu proti samovolnému zapojení
§ na sacím hrdle čerpadla „110“ musí být nejméně 2,5 / dva a půl / závitu v celé délce závitu
§ lze dodatečně nainstalovat otáčkoměr motoru
§ je přípustné mít otočený kryt kulového uzávěru výtl. hrdla směrem nahoru příp. rovně.
§ Hadice B se může dotýkat rámu požární stříkačky a může být uložena až po její výtlačné hrdlo
 
  • savic, sacího koše a rozdělovače k plnění disciplíny:
 
§ lze použít savice o délce 2,5m ± 5cm bez tvarových podložek (savice musí být po dokončení PU sešroubovány a rozpojí se na pokyn rozhodčího)
§ lze použít savice s O kroužky na šroubení
§ šroubení i matka savice musí mít nejméně 2,5 / dva a půl /závitu v celé délce závitu
§ na straně se závitem, vodící náběh ne delší než 35 / třicetpět / mm včetně závitu měřeno od límce šroubení
§ konec savice s matkou – náběh ne delší než 35 / třicetpět / mm
§ nelze připustit savice opatřené matkami umístěné na ložiscích
§ lze použít sací koš 110 mm vyrobený z lehké slitiny a se sítem maximálního   rozměru plochy otvoru síta 25 mm². Vnější část závitové části koše musí mít výstupky pro použití klíče
§ lze použít rozdělovač vyrobený z lehké slitiny s třemi funkčními ventily 
§ koš musí být našroubován na savici nad hladinou před ponořením do vody, po kterém následuje spojení sacího vedení. Pokus je platný i tehdy spadl-li koš do vodního zdroje, nebo mimo něj a byl následně našroubován na savici nad hladinou vody, pokud se savice nedotkla vody. Koš musí být našroubován po celou dobu sání i po vytažení z vodního zdroje.
 
 
Ústroj pro provádění disciplín:
·         pracovní stejnokroj II nebo sportovní oděv, složený z dlouhých kalhot (zcela zakrytá stehna a lýtka) a blůzy nebo trička s dlouhým nebo krátkým rukávem, případně tomu odpovídající kombinéza, dres musí být zastrčen v kalhotách
·         obuv sportovní nebo zásahová obuv pro hasiče, sportovní obuv s max. hloubkou výstupků 5 mm pokud jsou z podobného materiálu, připouští se tretry s hřeby o maximální délce 6mm, kopačky se nepřipouštějí,
k plnění disciplíny včetně tréninku musí soutěžící používat pro ochranu hlavy ochranné přilby bez úpravy tvaru skořepiny a lehký opasek dle SHS pravidla 50. Přilba bude nasazena na hlavě i při přípravě družstva na základnuLetos je do VC OSH ČMS UH zařazeno 12. soutěží, a do konečného pořadí bude započítáno všechy umístnění na soutěžích VC.  V pravidlech pro rok 2010 nastalo opět několik drobných zmněn. Okresní družstva jsou stále více vyrovnaná. Určitě ale bude zajímavé sledovat souboje celého startovního pole a porovnat okresní výkony i s mimo okresními družstvy.
·      Při soutěži může být soutěžní družstvo doplněno max. jedním soutěžícím z jiného soutěžního družstva. Tento doplněný závodník bude startovat ve svém dresu. Doplnění soutěžního družstva soutěžícím z jiného družstvapouze na základě písemného oznámení předaného hl. rozhodčímu nejpozději před přípravou soutěžního družstva na základnu. Oznámení bude obsahovat: Název soutěžního družstva; datum, místo a název soutěže; jméno a příjmení doplněného závodníka; název soutěžního družstva doplněného závodníka). Jeden závodník může startovat maximálně za dvě družstva bez rozdílu kategorie
 .      Každé družstvo, které využije při závodu půjčení závodníka zaplatí nevratnou kauci 100,-Kč, která bude použita na závěrečné vyhodnocení VC.  Za každou finanční částku bude vydán pokladní doklad.

   Do Velké ceny OSH ČMS Uh. Hradiště 2010 jsou zařazeny:

 

Datum

Místo konání

Čas

1.

25.04.

Kunovice

11:00

2.

08.05.

Bílovice

14:00

3.

20.06.

Mistřice

14:00

4.

04.07.

Částkov

14:00

5.

18.07.

Tučapy

14:00

6.

25.07.

Kněžpole

14:00

7.

01.08.

Košíky

14:00

8.

08.08.

Vésky

14:00

9.

15.08.

Drslavice

14:00

10.

22.08.

Kunovice

14:00

11.

29.08.

Staré Město

14:00

12.

04.09.

Salaš

14:00

 

  • Družstvu, které bude přihlášeno do Velké ceny OSH ČMS Uh. Hradiště 2010 bude do konečného pořadí započítáno 12 nejlepších umístění na soutěžích VC.
  • Hodnocení soutěže:
  • Hodnocení jednotlivých pohárových soutěží v kategori mužů bude prováděno následovně

Umístění

Počet bodů

Umístění

Počet bodů

1.

15

6.

5

2.

12

7.

4

3.

10

8

3

4.

8

9

2

5.

6

10.

1

  • Hodnocení jednotlivých pohárových soutěží v kategorii žen bude prováděno následovně

Umístění

Počet bodů

Umístění

Počet bodů

1.

8

4.

3

2.

6

5.

2

3.

4

6.

1

 

Kompletní pravidla naleznete na

hamis.estranky.cz

 Další články

VC Uherské Hradiště

    Skupiny článků