Bookmark and Share

VC UH 2008 se zmněnama!!!

Vydáno dne 09. 04. 2008 (4310 x přečteno)

Blíží se nám jubilejní ročník Velké ceny OSH ČMS UH. Hradiště a to v pořadí již XX.. První soutěž nového ročníku se uskuteční jako tradičně v Kunovicích 4.5.2008 příjezd a prezentace do 12:30hod v 13hod zahájení soutěže, tentokrát je ale soutěž na LETIŠTI V KUNOVICÍCH. Každé družstvo které chce být zařazeno do " VC OSH ČMS UH " musí zaplatit startovné ve výši 250Kč poštovní poukázkou nebo osobně na OSH UH. Hradiště. Uzávěrka přihlášek bude před startem první soutěže VC OSH ČMS UH a to 4.května 2008 - Putovní pohár Kunovic. Uzávěrka kategorie žen bude dne 29.6.2008 na pohárové soutěži v Dolním Němčí, přičemž se budou započítávat výsledky ze všech soutěží zařazených do VC.


 
 
Letos je do VC OSH ČMS UH zařazeno 13. soutěží, a do konečného pořadí bude započítáno 10.nejlepších umístnění na soutěžích VC. V pravidlech pro rok 2008 nastalo několik drobných zmněn. Okresní družstva jsou stále více vyrovnaná a jen hasiči z Vések se celému soutěžnímu peletonu svými výkony vzdalují. Určitě ale bude zajímavé sledovat souboje celého startovního pole a porovnat okresní výkony i s mimo okresními družstvy.
 
Pravidla " VC OSH ČMS UH "  vycházejí s pravidel požárního sportu a místních ůprav. Hodnocení jednotlívých pohárových souteží se bude provádět následovně : 1.místo = 15budů, 2 = 12b, 3 = 10b, 4 = 8b, 5 = 6b, 6 = 5b, 7 = 4b, 8 = 3b, 9 = 2b, 10 = 1b, 11..... = 0b. V případě docílení stejného času dvou družstev v požárním útoku bude přidělen i stejný počet bodů. Pokud dosáhne několik družstev stejného počtu bodů v konečném součtu rozhodne o jejich pořadí větší počet vyšších umístnění. Všechny závody začínají v 14:00hod kromě prvního závodu který má start v 13:00hod. A teď už něco málo z citace pravidel.
 • " VC OSH ČMS UH " je organizována pro všechna družstva mužů SDH ČMS okresu Uh. Hradiště. Soutěž bude rozšířena o kategorii ženy jen v případě, že se do soutěže přihlásí alespoň 6družstev žen.
 • Složení soutěžního družstva nemusí být totožné s družstvem startujícím v okrskovém kole.
 • Každé družstvo které chce být zařazeno do " VC OSH ČMS UH " musí zaplatit startovné ve výši 200Kč poštovní poukázkou nebo osobně na OSH Uh. Hradiště. Uzávěrka přihlášek bude před startem první soutěže " VC OSH ČMS UH " a to 24.dubna 2005 " Putovní pohár Kunovic ". Uzávěrka kategorie žen bude dne 29.6.2008 na pohárové soutěži v Dolním Němčí, přičemž se budou započítávat výsledky ze všech soutěží zařazených do VC.
 • Družstvo, které se bude na jakékoliv soutěži chovat neukázněně(neúčast na nástupu, neupravenost) a nesportovně(zahození přilby,....), bude na této konkrétní soutěži diskvalifikováno.
 • V případě dřívejšího odjezdu družstva musí být tato skutečnost oznámena veliteli soutěže a hlavnímu rozhodčímu.
 • Soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských soutěží SH ČMS schválené VV SH ČMS dne 12.10.2007 I. a II.část(soubor předpisů SH ČMS-1/17-2007), a pravidly schválenými pro „VC OSH ČMS“.
 • Motorová stříkačka musí mít funkční  uzávěry výtlačných hrdel „B“ dle výrobce čerpadla.
 • Motorová stříkačka musí mít funkční zpětnou klapku čerpadla dle schváleného typu čerpadla.
 • Motorová stříkačka PS 12 nemůže mít namontováno čerpadlo na vodu z mot. stříkačky P-PS 8 FIRES, výrobce PO.
 • Výfukové potrubí musí procházet vývěvou a vyúsťovat na původním místě, páku ovládání lze mít zajištěnou proti samovolnému zapojení.
 • Není přípustné upravené ovládání karburátoru.(dvojí páka plynu)
 • Je přípustné mít otočený kryt kulového uzávěru výtl. hrdla směrem nahoru, popřípadě rovně.
 • Hadice „B“ se může dotýkat rámu požární stříkačky a může být uložena až po její výtlačné hrdlo.
 • Sevice délky 2,5m bez tvarových podložek, se šroubením o průměru 110mm, minimální počet závitů na koncovkách je 2,5. Savice musí být po dokončení pokusu sešroubovány a rozpojí se na pokyn rozhodčího.
 • Lze použít savice s O kroužky na šroubení.
 • Šroubení i matka savice musí mít nejméně 2,5(dva a půl) závitu v celé délce závitu
 • Na straně se závitem, vodící náběh ne delší než 35(třicetpět)mm včetně závitu.
 • Konec savice s matkou - náběh ne delší než 35(třicetpět)mm
 • Nelze připustit savice opatřené matkami umístněné na ložiscích
 • Lze použít sací koš 110 mm vyrobený z lehké slitiny a se sítem maximálního rozměru plochy otvoru síta 25mm². Takže musí splňovat technické podmínky věcných prostředků požární ochrany.
 • Lze použít sací koš S 110-TURBO od firmy FLÍDR a sací koš 110 s výklopnou klapkou SDH plus.
 • Lze použít rozdělovač vyrobený z lehké slitiny s třemi funkčními ventily 
 • Proudnice „C“ vlastní, průměr výstřikové hubice 12,5± 0,1mm 
 • Podložka pod savice při nabírání se může používat jen hladká a rovná o maximální tloušťce 10mm.
 • Hadice, jejich plošné měření šířky se provádí dle dodaného jednotného přípravku. Hadice C min.65 mm, hadice B min.100 mm, délka hadice minimálně 19m, plošná tolerance -2mm měřeno metr od koncovky .
 • Přetlakový ventil B nastavený na  maximální tlak 1,2Mpa v dopravním vedení a příslušenství přetlakového ventilu pro odvádění vody z jeho odtoku(přechod B/C, hadice C). nastavení přetlakového ventilu musí být zabezpečeno proti změně nastavených hodnot po celou dobu soutěže. Odváděcí hadice nesmí být překroucená ani zlomená.
 • Použití přetlakového ventilu při plnění disciplíny záleží na rozhodnutí soutěžního družstva a nemá vliv na hodnocení družstva v soutěži. 
 • Pracovní stejnokroj II. nebo sportovní oděv, složený z dlouhých kalhot (zcela zakrytá stehna a lýtka) a blůzy nebo trička s dlouhým nebo krátkým rukávem, případně tomu odpovídající kombinéza.
 • Obuv sportovní nebo zásahová obuv pro hasiče, sportovní obuv s max. hloubkou výstupků 5mm pokud jsou z podobného materiálu, připouští se tretry s hřeby o maximální délce 6mm, kopačky se nepřipouští.
 • k plnění disciplíny včetně tréninku musí soutěžící používat pro ochranu hlavy ochranné přilby bez úpravy tvaru skořepiny a lehký opasek dle Směrnice hasičských soutěží pravidla 50
 • Při soutěži může být soutěžní družstvo doplněno maximálně jedním soutěžícím z jiného soutěžního družstva. Tento doplněný závodník bude startovat ve svém dresu. Doplnění soutěžního družstva soutěžícím z jiného družstva může být provedeno pouze 4x za soutěžní sezonu a to pouze na základě písemného oznámení předaného hl.rozhodčímu nejpozději při poradě velitelů. Oznámení bude obsahovat: Název soutěžního družstva, datum, místo a název soutěže, jméno a příjmení doplněného závodníka, název soutěžního družstva doplněného závodníka. Jeden závodník může startovat maximálně za dvě družstva.
 • V kategorii muži může startovat v soutěžním družstvu žena. v kategorii žen nemůže v soutěžním družstvu startovat muž. 
 • Žádný soutěžící nesmí startovat více jak v jednom družstvu. Vyjímka může být povolena, musí být ale schválena na poradě velitelů.
 • Doba na přípravu materiálu na základně je stanovena do 5.minut. Zjistí-li rozhodčí závadu na nářadí může ji družstvo v této době odstranit a v soutěži pokračovat.
 • Družstvo, u kterého budou zjištěny před startem úpravy v rozporu s pravidly, nesmí být připuštěno ke startu.
 • Soutěžní družstva zařazená do " VC OSH ČMS UH " , která se nezúčastní závěrečného vyhodnocení pohárové soutěže, nebudou bodově ohodnocena za tuto soutěž. vyhlášení se zůčastní min. 4 členové soutěžního družstva v jednotném dresu.
 • Družstvo, u kterého bude zjištěno závažné porušení pravidel při útoku nebo po jeho provedení, nebude hodnoceno.
 • Každý sbor SDH má možnost přihlásit do soutěže více než jedno družstvo.

Kompletni pravidla VC UH 2008 můžete najít na http://hamis.estranky.czDalší články

VC Uherské Hradiště

  Skupiny článků